Някои странности на „намерението“ на новия кмет за поемане на дълг

На сесия на 28.12.2019 г. Общинският съвет – Пловдив реши: 1. Дава съгласие в бюджет 2020г. на Община Пловдив да бъде включен лимит за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 120 млн. лв. 2. Дава съгласие да се стартират преговори с Европейската инвестиционна банка и да се подаде искане до банката за определяне … Продължете да четете Някои странности на „намерението“ на новия кмет за поемане на дълг