0.6 % за култура в Пловдив, но пък с включена заря

Днес бях най-учтиво поканена от заместник-кмета по Култура – г-н Пламен Панов, за среща-разговор във връзка с поставените от мен на заседанията на постоянните комисии въпроси по Календара на културните събития. Да обсъдим исканата от мен информация преди гласуването на сесията на Общински съвет утре. Вчера получих на имейл поисканите от мен разчети на заложените … Продължете да четете 0.6 % за култура в Пловдив, но пък с включена заря

За Културния календар, математиката и двойния аршин

Преди няколко дни на заседание на постоянните комисии по предложението за одобряване на Културния календар на Пловдив поисках от вносителя да попълни предложението си с допълнителна информация и обосновка. (на снимката) От цялата поискана от мен информация по Културния календар на Пловдив получих протоколите от работата на комисията, която е избирала проекти за включване в … Продължете да четете За Културния календар, математиката и двойния аршин

Някои странности на „намерението“ на новия кмет за поемане на дълг

На сесия на 28.12.2019 г. Общинският съвет – Пловдив реши: 1. Дава съгласие в бюджет 2020г. на Община Пловдив да бъде включен лимит за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 120 млн. лв. 2. Дава съгласие да се стартират преговори с Европейската инвестиционна банка и да се подаде искане до банката за определяне … Продължете да четете Някои странности на „намерението“ на новия кмет за поемане на дълг