За Културния календар, математиката и двойния аршин

Преди няколко дни на заседание на постоянните комисии по предложението за одобряване на Културния календар на Пловдив поисках от вносителя да попълни предложението си с допълнителна информация и обосновка. (на снимката) От цялата поискана от мен информация по Културния календар на Пловдив получих протоколите от работата на комисията, която е избирала проекти за включване в … Продължете да четете За Културния календар, математиката и двойния аршин

Някои странности на „намерението“ на новия кмет за поемане на дълг

На сесия на 28.12.2019 г. Общинският съвет – Пловдив реши: 1. Дава съгласие в бюджет 2020г. на Община Пловдив да бъде включен лимит за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 120 млн. лв. 2. Дава съгласие да се стартират преговори с Европейската инвестиционна банка и да се подаде искане до банката за определяне … Продължете да четете Някои странности на „намерението“ на новия кмет за поемане на дълг

От Общински съвет Пловдив 05.12.2019 г.

483 служители на общинската администрация с увеличен брой деловодители. Нов състав на Управителния съвет на Фондация Пловдив 2019 с 1/3 от стария. Актуализиран състав на Контролния съвет към Фондация Пловдив 2019. Обратна връзка от сесията на Общински съвет от 5 декември по три от точките – 1.Приемане структурата на общинската администрация; 2.Освобождаване и избор на … Продължете да четете От Общински съвет Пловдив 05.12.2019 г.