Всички публикувани в този сайт снимки и текстове, освен изрично упоменатите, са мои. Произведението ползва условията на Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0), като можете да използвате съдържанието тук: за некомерсиални цели – без искане на разрешение, а за препубликуване в медия – след изрично разрешение от моя страна, но и в двата случая цитирайки автора и слагайки линк към оригиналната публикация.

Понякога за илюстрация към статия ще използвам други чужди снимки, спазвайки указания от автора лиценз за ползване и изрично упоменавайки източника. Моля и вие да се съобразявате с тези правила.