Отворено писмо до кмета Иван Тотев относно обществената поръчка за допълващо осветление в Колодрума

снимка: wikipedia

Община Пловдив съществено нарушава процедурата при възлагането на обществената поръчка на стойност 800 000 лв. без ДДС и ограничава конкуренцията.

Уважаеми г-н кмет,

С настоящото изразявам личната си загриженост и настоявам за спазване на основни принципи при възлагане на обществени поръчки от Община Пловдив. Считам, че е налице съществено нарушение в процедурата за новообявената обществена поръчка, която предвижда да се допълни съществуващото осветление на зала „Колодрума“ за близо 800 000 лв. без ДДС.

Законово заложени принципи при възлагане на обществени поръчки са: равнопоставеност, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. Възложителите на обществени поръчки нямат право да включват условия, които дават необосновано предимство на едни или ограничават участието на други. В условията на настоящата обществена поръчка обаче тези принципи са грубо нарушени.

Проектите за допълващо осветление, качени на сайта на Общината, по които следва да се работи, са разпознаваеми само по контурите си. Цялата текстова информация е замъглена и абсолютно нечетима. Това поражда съмнения, че този, който ще спечели поръчката, вече разполага с всички налични проекти, и други желаещи да участват не е добре да ги имат.

Неясно остава защо е предвидено за допълващо осветление да се полагат десетки хиляди метра (33 800) кабели, видно от посоченото в количествено-стойностната сметка, като имаме предвид, че строителството на залата е обявено за завършено.

В документацията е налице и едно абсурдно, комплексно изискване, което ще доведе до отпадане на случайни кандидати: кандидатът трябва да е изпълнил минимум 1 обект с изграждане на осветителна система, постигаща осветеност от минимум 1200 лукса в спортна зала! Тоест всеки, който е правил друг обект с LED осветление, а не конкретно спортна зала, е „вън от играта“. Също така изискването за минимум 1200 лукса вертикална осветеност е необосновано, защото усилието за монтаж на 600 или 1200, или 2000, е почти еднакво, и всеки, който е правил и по-слабо осветление, би могъл да постави и такова, каквото се изисква тук. Това изискване е абсолютно ограничаващо свободната конкуренция. Такова условие, включващо в себе си две други ограничаващи подусловия, стеснява кръга на възможните фирми изпълнители само до такива, изграждали спортна зала в България в последните 5-7 години, защото LED технологията е по-разпространена при нас горе-долу оттогава.

Обръщам Ви внимание на горното и призовавам Община Пловдив да измени условията на поръчката, така че да гарантира съответствието с основните принципи, заложени в Закона за обществените поръчки, като не ограничава конкуренцията, свеждайки възможния изпълнител до само един.

Адв. Веселина Александрова
председател на ПП „Движение Да България“ в Пловдив

Проследете развитието на казуса >>