Посочих три проблема на обществената поръчка за „допълващо осветление“ за зала „Колодрума“, отстраниха един

снимка: wikipedia

В отвореното писмо преди няколко дни обърнах внимание на община Пловдив и на кмета, че така поставените условия на поръчката нарушават принципите за равнопоставеност, прозрачност и свободна конкуренция. Община Пловдив реагира изключително бързо и отстрани първия посочен от мен проблем – нечетливият замазан проект бе заменен с  ясночетим такъв.

Това е чудесно! Остават обаче още няколко проблема, по които все още няма реакция, а те са всъщност по-сериозните проблеми, опорочаващи поръчката, от една страна, и от друга – предизвикващи съмнение относно рационалността на израходване на парите ни.

Дискриминационното изискване към всеки от участниците да е изпълнил минимум един обект с изграждане на осветителна система, постигаща осветеност от минимум 1200 лукса конкретно в спортна зала, а не на друг вид обект, остава непроменено.

Все още никому не става ясно защо е нужно да се полагат 33 800 метра кабели. Количеството е такова, че е трудно да се оправдае наименованието на поръчката „допълване на съществуващо осветление„. По-скоро става въпрос за цялостно преустройство и привеждане в съответствие с техническите изисквания за мултифункционални зали, нещо което трябваше да е направено, предвид огромната сума, вложена в Колодрума за изграждането му.

Липсва доклад и/или светотехническа експертиза, доказваща необходимостта от исканото преустройство, т.е. каква е осветеността със сегашното осветление. Неясно за нас като платци остава защо е приета сградата със система, която не отговаря на изискванията и която трябва да бъде основно преработена едва 1-2 години след въвеждането на сградата в експлоатация. Кое ни гарантира, че няма да има още подобни поръчки като например „доизграждане на оповестително-озвучителната система“, „доизграждане на пожаро-известителната и противопожарна инсталация“, „доизграждане на мълниезащитната инсталация“ и др.?

Проследете развитието на казуса >>