„НАСЛЕДСТВО” – то на Пловдив ЕСК 2019

BeFunky Collage

В края на месец октомври на сайта на Фондация „Общинска фондация Пловдив 2019” бе обявена последната отворена покана (Отворена покана „Наследство”) за кандидатстване с проекти за осигуряване на устойчивото развитие и продължение на културните инициативи отвъд 2019-та година . Общият размер на бюджета е 3 000 000 лева, а срокът за кандидатстване е от 21.10.2019 г. до 30.11.2019 г. Скоро след обявяването й над 20 неправителствени организации, културни оператори и артисти отправиха писмо-протест до Управителния съвет (УС) на фондацията срещу условията за кандидатстване.

Оттогава досега не само че отговор от УС няма, но и членовете му един по един напускат. Броят им съгласно учредителния акт на фондацията следва да е девет, но понастоящем не е ясно колко са останали. Една от точките на дневния ред за първото заседание на новосформирания Общински съвет за 21.11.2019 г. е освобождаване на Александър Държиков от УС на фондацията. Така той е поредният напускащ. Притеснителното в случая е, че докато се попълни съставът на Управителния съвет на фондацията, ще изтече срокът за кандидатстване по последната отворена покана „Наследство”, условията по нея няма да има от кого да бъдат променени и така по процедурни съображения множество творци и артисти ще бъдат лишени от възможността да допринесат за устойчивото продължение на инициативата Пловдив ЕСК 2019.

Ето защо като общински съветник от Демократична България внесох предложение за решение на Общински съвет Пловдив, а именно да препоръча на УС на фондацията да спре срока по отворена покана „Наследство”, докато се попълни съставът му.

Това предложение е включено в дневния ред за заседанието на Общински съвет за 21.11.2019  г. под т. 13Screenshot 2019-11-18 18.35.56