ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ – съществува ли за Пловдив? Би могло!

РЕЖИМЪТ НА РАБОТА НА ПЛОВДИВСКИЯ КМЕТ, ОБРАЗНО КАЗАНО, Е ТОЗИ:
„ВИЕ РЕШАВАТЕ КАКВО ЩЕ ЯДЕТЕ. ЕТО, ИМА БОБ.“

Пловдивският кмет трайно се е спрял на „инженеринга“ като подход без конкурс към всяка реконструкция на обществен обект, оставяйки в ръцете на изпълнителя (строителя) всички решения. За гражданите остават „изненадата“ от резултата и коментари в социалните мрежи. Недоволството идва от липсата на информация какво се прави и как ще изглежда градът ни за бъдещите поколения. Искаме ли точно за това да похарчим парите си – обществените пари?

Смисълът на това да има конкурс е да се състезават кандидати с идеи и възможности за реализацията им. Пловдивската Община, ръководена от кмета Тотев, не само не желае да има конкурси , но прави всичко възможно да не се дава шанс на фирми и автори извън един ограничен кръг изпълнители, които да участват в трансформацията на обществената среда. И разбира се, че там идеите са ограничени, нали и кръгът е ограничен! Наместо конкурс за идеи, кметът предлага „иновативно решение“- представяне на кметския замисъл под формата на „обществено представяне“. Много просто – представянето няма правила, не го регламентира закон и от него нищо не следва, освен акция ПР.

С обявените в последно време „представяния“ на проекти за Площад Централен и Кино Космос, кметът желае да сложи отметка „свърших си работата, дадох ви думата“. Това е залъгване на обществеността и самозалъгване.

Какво се случва в действителност? Пример – дълго чаканият площад Централен – и международен конкурс имаше с участието на международно жури, и победител имаше, и авторските права бяха придобити от Общината, и се разбра, че няма да се осъществи този проект, и се обяви една процедура „инженеринг“, и стигнахме до един проект на „Драгиев и ко“. В отговор на настоявания за публично представяне и обсъждане на проекта на този строител, кметът обяви пред медии, че ще видим проекта след една седмица. Е, видяхме го – в работен ден, в работно време – 14 часа. Кметът натърти, че това е представяне, а не обществено обсъждане. Какво се случва тогава с множеството изказвания, мнения, предложения, възражения? На сайта на Община Пловдив няма информация за представения проект и за направените предложения и възражения, а гражданите и експертите, отправили ги, няма как да разберат кое ще бъде взето предвид и дали изобщо нещо ще бъде взето предвид. Така остава горчивият вкус в устата на всички участвали, че просто са си загубили времето.

Очевидно подобен е сценарият и за „Кино Космос“. Отново се предвижда представяне вместо обществено обсъждане, отново в работен ден, в работно време – 14 часа, съобщено от единия ден за другия. Ясно е, че желание за приемане на множество и разнообразни мнения няма, ограничаваме се до избора на кмета.

А има по-добър вариант: прекратяване на неприемливата практика „инженеринг“; конкурси за идеи; онлайн допитвания и ясни общински правила за „обществените обсъждания“.

Призовавам Общински съвет Пловдив да приеме Наредба за обществените обсъждания и да се осигури възможност граждани, организации и експерти да участват своевременно във вземането на градоустройствени решения. И да не пропусне преди приемането на Наредбата да проведе обществени консултации, съобразно изискванията на Закона за нормативните актове.

P.S. Всичко това можеше да бъде свършено за 4-те години, с които кметът разполагаше да подготви града за Пловдив ЕСК 2019.