За Културния календар, математиката и двойния аршин

Преди няколко дни на заседание на постоянните комисии по предложението за одобряване на Културния календар на Пловдив поисках от вносителя да попълни предложението си с допълнителна информация и обосновка. (на снимката)

От цялата поискана от мен информация по Културния календар на Пловдив получих протоколите от работата на комисията, която е избирала проекти за включване в Календара плюс груби разчети на отделните позиции.

Сесията е вдругиден, т.е. очевидно е, че няма да успея да „разчепкам“ всичко. Докато превъртах страниците с глава наведена под 90-градусов ъгъл, за да чета странично сканираните разпечатки от таблици, мернах разчета за Награда „Пловдив“. Предвиденото финансиране тази година е 58 000 лв., а миналата е било 28 000 лв. Според обяснението в таблицата сумата тази година е завишена с 30 000 лв., защото вместо 10 000 лв. за парични награди, както е било миналата година, ще се дадат 20 000 лв. (т.е. с 10 000 повече), както и ще се даде една нова отделна награда от още 10 000 лв.

Това е проста математика – искаме да имаме в бюджета с 30 000 лв. повече, защото ще ни трябват 20 000 лв. повече спрямо предната година.

Не знам как е по другите пера, но се надявам тези 10 000 лв. разлика, да се появят в някакъв момент като остатък.

Като цяло концепцията на Културния календар (в галерията по-долу) е доста странна. Има пловдивска наредба за финансирането и включването на проекти в културния календар – включването става с конкурс. Неизяснено остава на какво основание са включени тържествените чествания и отбелязвания, на които мястото им е в бюджета на Отдел „Протокол“. Това са 133 200 лв. Включени са и едни организирани от общината събития, които са на стойност 831 200 лв. и които не са на конкурсен принцип, а се възлагат с директно договаряне без конкурс. Така от общия бюджет за Календара – 1 990 800 лв., едва 962 500 лв. са за проекти, които са минали през конкурс и оценяване, съгласно местната наредба за културния календар.

Защо смятам, че е важно това – прилага се „двоен аршин“, като пловдивската културна гилдия се цепи на две. От едната страна стоят тези, които кандидатстват по наредбата, конкурират се и получават доста строги правила за отчитане на дейността си, а от другата са тези, които директно се договарят с общината, отчитат дейността с един протокол и избягват цялата строгост на правилата по наредбата.  Смятам, че тук новият зам-кмет по култура следва да предложи съответните промени в регулацията.

Иначе има и нещо, което намирам за добро начало – предвидени са 40 000 лв. (на които мястото също не е в Културния календар) за подкрепа на пловдивски културни оператори, които ще кандидатстват по програма „Творческа Европа“ . Подкрепата ще е за дължимите от кандидатстващите средства за собствено финансиране на проектите, което често е спънка поради липса на финансова обезпеченост. С други думи – подпомагаме привличането на външно финансиране на пловдивски оператори. Посочено е, че изборът на кого да се даде подкрепа ще бъде на конкурсен принцип, като се предвижда допълнение към местната наредба.