Всяка малка победа е важна

Вчера с 25 гласа „За” срещу 14 „Против” и 2 „Въздържал се” Общински съвет прие внесените от Демократична България промени в Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019”, които дават  реални правомощия на Контролния съвет на фондацията да изпълнява задълженията си да контролира дейността на Управителния съвет. Преди това решение Управителният съвет разполагаше с  безконтролната власт да разходва публични средства, а като собственик Община Пловдив беше само наблюдател, безсилен в собствената си фондация.

Предвид факта че повечето решения на Общински съвет в Пловдив са силно политизирани, високо оценявам тази подкрепа  и благодаря на всички 25 общински съветници, които гласуваха по съвест „за” приемането на едно наистина принципно решение. Няма нищо по-нормално от това общината да контролира собствената си фондация и затова недоумение будят 14-те гласа „против” на съветници от ГЕРБ.

Надявам се, че гласуването по съвест е само началото и ще бъде “заразно”.

С това решение Общински съвет Пловдив в лицето на всички съветници, гласували „за”, показа, че се интересува от дейността на Фондацията, на която той самият от името на Общината е Учредител. Това ми дава надеждата, че в предстоящия разговор за бъдещето на Фондация „Пловдив 2019” ще можем да покажем, че фондацията се управлява прозрачно, с мисъл за Пловдив и мястото му на европейската културна сцена.

До инициирането на това предложение на Демократична България за промени в Устава на Фондацията се стигна, след като като член на Контролния съвет на Фондацията след гласуване на УС не бях допусната на негово заседание. Мотивът: „Никъде не пише, че член на Контролния съвет може да присъства.”.  Вече ще пише и спечелването на тази малка “битка” беше важно за всеки един от нас.