Искате ли да оградим Небет тепе? Не! Значи ще го оградим!

Или как обществените обсъждания, организирани от пловдивския кмет, се превърнаха в подигравка с гражданите

Кметът на Пловдив Здравко Димитров заложи в програмата си провеждането на обществени обсъждания по важни за пловдивчани теми и действително сме свидетели на доста проведени такива. Дали обаче обсъжданията изпълняват предназначението си – мнението на пловдивчани да бъде взето предвид, или ще останат само бройка в отчета на кмета?

За археологически комплекс Небет тепе само тази година се проведоха две обществени обсъждания – за представяне на проект за консервация, реставрация и експониране и за поемане на дълг за изпълнението му.

Небет тепе е едно от любимите за посещаване места на пловдивчани и присъстващите на обсъжданията бурно реагираха срещу идеята за ограждане на комплекса с ограда и контролиран достъп. И на двете обсъждания тази тема бе основна. В крайна сметка се каза от Общината, че ограда няма да има и ще имаме свободен достъп до Небет тепе.

На 21 юли е публикувана обществена поръчка за Инженеринг за реализация на проект „По крепостните стени на Филипопол“. От техническата спецификация (стр. 16 и 17), по която ще работи избраният изпълнител, се вижда, че следва да се изпълни и метална ограда с изкоп, полагане на бетон и стоманени колонки, високи 2,5 м. и с размер 6 х 6 см. От документацията не става ясно каква точно ще е оградата, нито дали ще се вписва визуално в археологическия комплекс. А като имаме предвид, че избраната процедура е инженеринг, то за изпълнителя остава решението как да изглежда тя, а ние ще се изненадаме, когато я видим изпълнена и бъдем поставени пред свършен факт. стр.16Стр.17

Ако кметът и общината наистина желаят да се съобразят с исканията на пловдивчани, изразени на обществените обсъждания, е задължително да премахнат оградата от поръчката.

А ако общината ще се подиграва с пловдивчани, като им губи времето с бутафорни обществени обсъждания и изпразнени от воля обещания, нека кметът да има смелостта да излезе и да обясни защо мнението на гражданите няма никакво значение (освен по време на избори, разбира се).